Tingimused
TJ Partners OÜ
registrikood 11881914
aadress Pikk tn 7, Kose vald 75101 HARJUMAA

Üldised tellimistingimused
Üldised tellimistingimused kehtivad TJ Partners OÜ (edaspidi nimetatud Tellimuse täitja) interneti kodulehel www.cougartrilogy.com asuvate raamatute tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks käesolevatele Üldistele tellimistingimustele reguleerivad E-poest ostleva kliendi (edaspidi nimetatud Tellija) ja Tellimuse täitja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe raamatute hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1. Raamatute tellimise kord
1.1 Raamatute tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Teenuse täitja internetikeskkonnas kasutajaks.
1.2 Tellija valib E-poes soovitud raamatu(d), määrab toodete kogused ja tellimuse kohaletoimetamise koha Eestis Itella SmartPOSTI postipakiautomaati ning annab oma e-posti aadressi, kuhu saadetakse hiljemalt järgmisel päeval esitatud tellimuse alusel arve. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.
1.3 Kõik E-poes näidatud raamatute hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
1.4 Tellitud raamatu(te) hinnale ei lisandu Eesti sisese kohaletoimetamise puhul Itella SmartPOSTI postipakiautomaati kohaletoimetamise tasu.
1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Tellimuse täitjale võimalik tasuda pangaülekandega.
1.6 Tellija ja Tellimuse täitja vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on tellimuse kinnitanud.
1.7 Tellimus jõustub Tellimuse täitja poolt Tellijale raamatu(te) välja saatmisega.

2. Toodete kohaletoimetamine
2.1 Tellitud raamatu(d) toimetab Tellimuse täitja Tellijale vastavalt viimase poolt tellimuse esitamisel valitud Itella SmartPOSTi pakiautomaati.
2.2 Raamatu(d) toimetatakse Tellijani E-poes märgitud aja ehk 1-3 tööpäeva jooksul peale makse laekumist. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires. Välismaale kohaletoimetamise osas võtab Tellimuse täitja Tellijaga ühendust, et selgitada soovitud riiki saatmise kulu ja tarneaeg.
2.3 Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Itella SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijale täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Tellija pole 7 kalendripäeva jooksul pakile järele läinud, kuulub tellimus tühistamisele ning Tellimuse täitja arvestab tellimuse summast 5.- käsitlustasuks, tagastades summa jäägi Tellija pangakontole.
2.4 Juhul kui Tellimuse täitjal ei ole võimalik toimetada tellimust Tellijani Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Tellimuse täitja hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tagastamisega seotud käsitluskulud 5.- ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.
2.5 Juhul kui Tellimuse täitjal ei ole võimalik toimetada tellimust Tellijani Tellimuse täitjast tulenevatel põhjustel (nt toode puudub laost), siis võtab Tellimuse täitja Tellijaga ühendust telefoni või e-posti teel, pakkudes välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinnaga või tagastab Tellijale raha hiljemalt 14 päeva jooksul. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Tellimuse täitjale.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda
3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni selle kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.
3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Tellimuse täitjale esitama e-posti aadressil sales@cougartrilogy.com põhjendatud taganemisavalduse koos arve numbri ja kuupäevaga.
3.3 Tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas näpujälgedest, puuduseta ja täiskomplektne. Kui Tarbija on raamatut kasutanud või kahjustanud, vastutab ta tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Nimetatud summa arvatakse maha Tarbijale tagastatavast summast. Tarbijal tekib vastutus, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui oli vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
3.4 Tarbija saab tagastada raamatu(d) täitja aadressile Pikk tn 7, Kose vald 75101 HARJUMAA. Tellimusest taganemisel kannab raamatu(te) tagastamisega kaasnevad kulud Tarbija.
3.5 Tellimuse täitja tagastab Tellimusest taganemisel raha üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Tellimuse täitjale hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse ja raamatu(te) kättesaamisest.
3.6 Digitaalseid tooteid (e-raamatud ja audioraamatud) ei ole võimalik tagastada.

4. Tellija õigused
4.1 Tellijal on õigus tellida raamatuid E-poes Tellimuse täitja poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
4.2 Tellijale saadetavad raamatud peavad olema korrektsed ning puuduseta.
4.3 Tellijal on õigus esitada Tellimuse täitjale tellimusega seotud pretensioone e-posti aadressil sales@cougartrilogy.com 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest. Raamatul puuduse olemasolu korral asendatakse see sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat raamatut ei ole enam müügil. Kui vastavat raamatut enam müügil ei ole, siis Tellija valikul asendatakse toode mõne teise samaväärsega või tagastatakse talle raamatu maksumus.

5. Tellija kohustused
5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse edukaks toimimiseks järgnevad andmed: ees- ja perekonnanimi, riik, e-posti aadress ning kontakttelefon. Täpne aadress - tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond - on soovituslik.
5.2 Juhul, kui Tellija ja tellimuse saaja on erinevad, peab Tellija kirjutama sellest lahtrisse „Märkused tellimuse kohta“.
5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ega vasta punktis 5.1. nõutule, ei garanteeri Tellimuse täitja tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Tellimuse täitja sel juhul Tellijaga ühendust, et täpsustada mittetäielikke andmeid.
5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates Üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6. Tellimuse täitja õigused
6.1 Tellimuse täitjal on õigus muuta igal ajal ilma ette teatamata käesolevaid Üldiseid tellimistingimusi.
6.2 Tellimuse täitjal on õigus muuta igal ajal ilma ette teatamata kodulehel www.cougartrilogy.com E-poe hinnakirja.
6.3 Tellimuse täitja ei taga, et raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.
6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate Üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Tellimuse täitja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast täitmist.
6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Tellimuse täitjal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.
6.6 Tellimuse täitja jätab endale õiguse edastada tellijat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Tellija isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7. Tellimuse täitja kohustused
7.1 Tellimuse täitja kohustub Tellijani toimetama korrektse(d) raamatu(d).
7.2 Tellimuse täitja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
7.3 Tellimuse täitja kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
7.4 Tellimuse täitja kohustub välja vahetama raamatute praakeksemplarid. Tellimuse täitja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Tellijale.

8. Erimeelsused
8.1 Kõik pooltevahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib esitada Tellimuse täitja peale kaebuse, on tal õigus pöörduda:
8.1.1 Tarbijakaitseametisse;
8.1.2 Harju Maakohtu Tallinna kohtumajja.
8.2 Kõigile tarbijatele on avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning on leitav aadressilt http://ec.europa.eu/odr.

9. Tingimused
9.1 Käesolevas Üldistes tellimistingimustes toodud tingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
9.2. Märkides tellimise hetkel linnukese aknasse „Olen tutvunud ja nõustun e-poe tingimustega”, kinnitab Tellija, et on tutvunud Üldistes tellimistingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nendega nõustunud.